Ondersteuning bij adoptie

Creëren van draagvlak

Iets ontwikkelen is het begin, maar het uiteindelijk in gebruik krijgen bij je doelgroep is een hele andere uitdaging! Wij kunnen je helpen met de adoptie van je applicatie of het nu een intranet, mobiele app of website is. We kunnen samen een strategie bepalen en dit uitwerken in een stappenplan met acties en campagnes.

Wij geloven erin dat het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van je doelgroep, voor heel veel goede input, betrokkenheid en draagvlak zal zorgen. Wij kunnen je helpen de wensen en eisen van je doelgroep te achterhalen en dit te vertalen in passende functionaliteiten en lay-out.

Help je hulp nodig? Neem hieronder contact met ons op.‹ Terug naar het overzicht