Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Spot op SPOT, het digitale kennisportaal voor basisscholen en leerkrachten

Binnen het basisonderwijs ontwikkelen scholen aanbod en expertise om passend onderwijs te realiseren. Alleen zijn de scholen, zo ook die samenwerken binnen samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei (SWV RGV), vaak niet op de hoogte van elkaars expertise. Om op dat vlak de kennisuitwisseling te bevorderen, bedacht SWV RGV met a&m impact een speciaal digitaal portaal.

3000 leden

SWV RGV vormt een overkoepelende organisatie voor schoolbesturen en scholen in de regio’s Ede, Wageningen, Veenendaal en Barneveld, en verzorgt allerlei diensten voor de aangesloten leden. Dat betreffen momenteel ongeveer 3000 leerkrachten en schoolmedewerkers. Het samenwerkingsverband had al een website – gemaakt door a&m impact – met algemene inhoudelijke en beleidsmatige informatie. Onlangs werd een nieuw intranet gelanceerd dat specifiek gericht is op onderwijsinhoudelijke vraagstukken en talentdeling. Dit portaal werd omgedoopt tot SPOT, wat staat voor ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Talentdeling’.

Versnipperd

Astrid Later, beleidsmedewerker van het SWV RGV: ‘In dit digitale portaal kun je als leerkracht op een laagdrempelige manier in contact komt met deskundige collega’s binnen ons samenwerkingsverband. Deelnemers kunnen ook artikelen uploaden naar de kennisbank en allerlei groepen aanmaken waarin bepaalde kennis wordt geclusterd.

​Maatwerk

De wens voor een dergelijk portaal bestond al een tijdje. ‘Aan ons samenwerkingsverband zijn 131 schoollocaties verbonden en die hebben allemaal de opdracht om passend onderwijs te bieden waar dat nodig is. Dergelijke ondersteuning is altijd maatwerk en hoe je dat inricht, verschilt per kind. Niet alle scholen beschikken over de nodige specifieke expertise, maar een andere school in de wijk bijvoorbeeld wel. Vaak weten die scholen elkaar echter nog niet te vinden op dat soort thema’s. Om die kennis samen te brengen hadden we een slimme oplossing nodig en we vroegen a&m impact of ze dat konden realiseren.

Laagdrempelig contact

De digitale kennisbank/talentenbank is breed opgezet en bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecteuren. Astrid: ‘De expertise die in de afgelopen jaren is opgebouwd, kan hiermee zichtbaar worden gemaakt. En iedereen weet ook dat ze elkaar via dit portaal kunnen en mogen benaderen. Ze hoeven dus zelf niet het wiel uit te vinden als ze bijvoorbeeld een nieuw ondersteuningsprogramma willen opzetten, maar kunnen die kennis bij een ander halen.’

Profielen

Kern van het portaal vormen dan ook de profielen met expertises die iedereen bij zijn account kan invullen. Deze matchen op de achtergrond met de gangbare categorieën en vormingsgebieden die binnen het basisonderwijs worden gehanteerd, zoals ‘gedrag’, ‘cognitieve ontwikkeling’, ‘rekenen’ en ‘taal’. Ook kunnen leden aangeven waar hun expertise is opgedaan en hoe ze die graag willen inzetten.

Als je inlogt en je typt een zoekvraag, dan komen op SPOT automatisch alle profielen naar voren die relevant kunnen zijn. En ook kun je meteen vragen aan elkaar stellen binnen de community of de verschillende SPOT-groepen die rond de thema’s en functies zijn ingericht.

Preventief

Die expertisekoppeling levert nog meer op. Astrid: ‘Als je zulke kennis onderling kunt regelen, dan kan het zijn dat je minder hoeft op te schalen naar extra ondersteuning. Zo kun je leerlingen helpen zonder externe expertise en extra kosten. Met elkaar weten onze leerkrachten al ontzettend veel waardoor allerlei oplossingen in een vroeg stadium zijn te vinden. Wat dat betreft is het dus ook een vorm van preventief werken.’

1 jaar

Het portaal is recent online gegaan en volgens Astrid valt of staat straks het succes met de mensen die elkaar gaan vinden en actief zullen zijn op SPOT. ‘En om dat te bevorderen willen we best een jaar de tijd nemen. Lukt dat, dan hebben we een geslaagd middel om talent en expertise bij elkaar te brengen.’

Ambassadeurs

Een eerste stap om het portaal onder ieders aandacht te brengen, is alvast gezet door alle ledenaanmeldingen voor evenementen, bijeenkomsten en trainingen via SPOT te laten verlopen. Verder wil Astrid kijken of medewerkers en leraren die al redelijk vaak op SPOT actief zijn, mee willen helpen om het portaal verder uit te dragen. ‘Vanuit het samenwerkingsverband bezoeken we vaak scholen. Als daarbij bepaalde inhoudelijke vragen ter sprake komen, moedigen we tegenwoordig vooral aan om SPOT te raadplegen.’

Wensen vertaald

Mag het gebruik nog wat gestimuleerd worden, over het ontwerp en de functionaliteit zijn Astrid en haar team in ieder geval erg tevreden. ‘Het is een mooie omgeving geworden. We hebben zelf geen brede ICT-kennis, maar we kunnen er desondanks probleemloos mee werken. a&m impact heeft verder goed naar ons geluisterd en een prima vertaalslag weten te maken naar onze doelgroep. ’

Van online naar offline

Verdere plannen rondom het platform zijn er ook. ‘Stel dat we straks zien dat veel gesprekken op het platform gaan over traumasensitief lesgeven of bewegend leren, dan hebben we het idee om daarover bijvoorbeeld ook offline professionele leergemeenschappen voor te organiseren. Dan kunnen de mensen die elkaar online spreken ook in levende lijven ontmoeten. Bovendien houden we zo vinger aan de pols welke onderwerpen er allemaal spelen. Daar kunnen we vervolgens actief op ingaan via ons trainingsaanbod en bijeenkomstenprogramma.’

Meer weten over het portaal van SWV RGV of wensen voor een eigen sociaal intranet? Neem dan contact op met mij via t.dellepoort@am-impact.nl of 0314-368160.

Benieuwd geworden?

Laten we bellen!

Wil je meer weten over onze producten? Laat je telefoonnummer achter en we nemen z.s.m. contact met je op.

© 2024 a&m impact