SWV Passend Onderwijs Dordrecht

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen maakten hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend (primair en voortgezet) onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerkingsverband voor de scholen van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs in Dordrecht.

‹ Terug naar het overzicht
  • SWV Passend Onderwijs Dordrecht
    Museumstraat 67
    3311 XP Dordrecht