SWV Bergen op Zoom PO & VO

SWV Bergen op Zoom PO & VO is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal, afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de werkgroep van 8 naar 1. Op de site treft u informatie aan over passend onderwijs op de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Maar ook hoe de aansluiting is geregeld tussen de onderwijssystemen. Samenwerkingsverband Brabantse Wal betreft de scholen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en wat het voortgezet onderwijs betreft ook Tholen.

‹ Terug naar het overzicht