Stichting Profila Zorg

Profila Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en diverse bijkomende hulpvragen. Dat kan in een van de locaties of bij de zorgvrager thuis in de vorm van ambulante begeleiding. Zij werken vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensovertuiging.

Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring. Ze bieden zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleiden ze mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Ook dit gebeurt in een woonlocatie of bij hen thuis.

‹ Terug naar het overzicht