Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden.

De school van uw kind(eren) valt onder het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit samenwerkingsverband zijn alle 16 schoolbesturen en 90 scholen van de regio West-Friesland vertegenwoordigd.

Eén ondersteuningsplan voor de hele regio
Elke school legt in het 'schoolondersteuningsprofiel' vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Aan de hand van deze profielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio zorgen. Het resultaat hiervan is het ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan staan bijvoorbeeld afspraken over:

  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders op de hoogte worden gehouden over wat scholen kunnen doen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.
‹ Terug naar het overzicht
  • Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop
    Koopvaarder 1
    1625 BZ Hoorn