MEE Oost

MEE Oost biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis, chronisch zieken, ouderen, maar ook de mensen uit hun omgeving.

Bij MEE leggen ze het accent op de mogelijkheden; de beperkingen zijn een gegeven. Kernbegrippen zijn emancipatie en maatschappelijke participatie. U kunt bij MEE terecht met alle vragen die met de beperking te maken hebben: vragen over wonen, werk en inkomen, onderwijs, opvoeding, vervoer, vrije tijd, sociale voorzieningen, wet- en regelgeving, enzovoort. MEE is onafhankelijk. De diensten van MEE worden door de overheid betaald en zijn voor u gratis.

MEE Oost heeft in september 2007 het HKZ-certificaat behaald. Met het behalen van het certificaat is de kwaliteit van het werk bij MEE Oost gewaarborgd.

‹ Terug naar het overzicht
  • MEE Oost
    Keppelseweg 15
    7001 CE Doetinchem