MEE Oost Gelderland

MEE Oost-Gelderland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis, chronisch zieken, ouderen, maar ook de mensen uit hun omgeving.

Bij MEE leggen we het accent op de mogelijkheden; de beperkingen zijn een gegeven. Kernbegrippen zijn emancipatie en maatschappelijke participatie.
U kunt bij MEE terecht met alle vragen die met de beperking te maken hebben: vragen over wonen, werk en inkomen, onderwijs, opvoeding, vervoer, vrije tijd, sociale voorzieningen, wet- en regelgeving, enzovoort.
MEE is onafhankelijk. De diensten van MEE worden door de overheid betaald en zijn voor u gratis. Op deze site leest u meer over de diensten, ondersteuning, cursussen en gespreksgroepen die wij bieden.

MEE Oost-Gelderland heeft in september 2007 het HKZ-certificaat behaald. Met het behalen van het certificaat is de kwaliteit van het werk bij MEE Oost-Gelderland gewaarborgd.

‹ Terug naar het overzicht
  • MEE Oost Gelderland
    Keppelseweg 15
    7001 CE Doetinchem