Jade Zorggroep

Jade Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van mensenhandel, een veilige basis te bieden, opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers.

Jade Zorggroep biedt Opvang, Opvoeding en Onderwijs. Dit gebeurt vanuit de twee (primaire)sectoren; Opvang en Onderwijs. Dat doen wij vanuit de samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), stichting Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten.

Jade Zorggroep staat voor diversiteit en werkt kleinschalig. Dit betekent dat alle locaties vanuit die visie worden vormgegeven. Kleinschaligheid is voor Jade Zorggroep een belangrijk uitgangspunt om een goed pedagogisch leefklimaat te creëren en maatwerk te kunnen bieden in de (individuele) begeleiding.

Jade Zorggroep is toekomstgericht en zoekt voortdurend naar oplossingen voor problemen en innovatie in haar werk, maar ook daar buiten. Jade Zorggroep is benaderbaar voor gemeenten en anderen die op dit dossier op zoek zijn naar passende oplossingen en/of samenwerkingen.

‹ Terug naar het overzicht
  • Jade Zorggroep
    De Eikenhorst 1-5
    7985 NP Geeuwenbrug