IJssel I Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Binnen IJssel | Berkel werken 27 schoolbesturen met 102 scholen voor primair (speciaal) onderwijs samen aan de opdracht:

PASSEND ONDERWIJS VOOR ELK KIND

IJssel | Berkel strekt zich uit over 6 gemeenten in het stroomgebeid van de rivieren de IJssel en de Berkel. Het gaat om de gemeenten:

 • Berkelland
 • Een deel van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond & Kranenburg)
 • Brummen
 • Lochem
 • Voorst &
 • Zutphen

IJssel | Berkel is een vereniging waarvan alle deelnemende 28 schoolbesturen met hun scholen lid zijn. Alle leden maken deel uit van de Algemene Leden Vergadering die minimaal twee ker per jaar bij elkaar komt. De vereniging heeft een bestuur bestaande uit 7 leden met een onafhankelijk voorzitter. Voor de dagelijkse gang van zaken is een directie aangesteld.

De organisatie van passend onderwijs is complex. Ook was niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe ging. Daarom moeten scholen in de regio samenwerken om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden.

‹ Terug naar het overzicht
 • IJssel I Berkel
  Hogestraatje 3
  7201 CJ Zutphen