Websites in de gehandicaptenzorg; hoe pak je dat aan?

Bereik óók een doelgroep met een beperking

Instellingen in de gehandicaptenzorg worstelen er soms mee: de website van de organisatie. Hoe willen we ons gaan positioneren? En met welke labels? Welke functionaliteiten moet deze hebben? En voor wie eigenlijk? Is het mogelijk om de website te gebruiken als betekenisvol communicatiemiddel richting cliënten met een (lichte) handicap? a&m impact realiseert websites en digitale communicatie in de gehandicaptenzorg en heeft met deze onderwerpen ruime ervaring. Ervaring die we graag met je delen.

In dit artikel delen we onze visie op het creëren en inrichten van websites voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Wie werkzaam is in de communicatie, marketing of het management van zo'n instelling zal veel van hier benoemde uitdagingen wellicht herkennen. De inhoud is dan ook vooral bedoeld om te laten zien dat er veel kansen liggen, óók in online communicatie en marketing.

Unieke positionering bepalen

Communicatie en marketing begint met positionering. Waarin onderscheid jij je als zorginstelling? Waarom zou een cliënt voor jou moeten kiezen? We stellen deze vragen vaak en zien dat instellingen moeite hebben met het beantwoorden van deze belangrijke vragen. Een heldere strategie en merkbelofte biedt duidelijkheid voor de klant en maakt het mogelijk om als organisatie verder te komen. Op dit gebied zijn er specialisten waar wij veel mee samenwerken zoals bijvoorbeeld Oosterbreedte. Zij werken net als ons veel voor zorginstellingen.

Doelgroepen en content

Als instelling in de gehandicaptenzorg heb je met verschillende doelgroepen te maken. Over het algemeen heb je te maken met drie doelgroepen; cliënten, verwanten (familie van cliënten) en zorgprofessionals (verwijzers). Idealiter bieden specifieke landingspagina's deze doelgroepen snel toegang tot de voor hen meest relevante content. Een heldere navigatie moet ze daarbij voorzien in hun informatiebehoefte. Deze navigatie laat zich goed vergelijken met de bezoekers van een bouwmarkt. Er zijn drie soorten bezoekers, alle drie op zoek naar spijkers:

  1. Bezoekers die alle paden aflopen totdat ze vinden wat ze zoeken. Qua inrichting van de website stellen zij relatief de minste eisen. Je moet er alleen wel voor zorgen dat ze zij alle pagina's die er zijn eenvoudig weten te vinden
  2. Bezoekers die afgaan op de borden. Voor hen is een heldere navigatie – met juiste tone-of-voice – van groot belang.
  3. Bezoekers die meteen naar de balie lopen om te vragen waar de spijkers liggen. Deze groep heeft op een website vooral behoefte aan een goede zoekfunctie.

Voorgaande voorbeeld maakt vooral duidelijk dat mensen eenmaal op een website op verschillende manieren zoeken naar dezelfde informatie. Verschillende doelgroepen help je op talloze manieren op weg. Bij zorginstelling Aveleijn doen we dat bijvoorbeeld door per doelgroep een andere kleur te hanteren.

User centered design

Het wegwijzen van de verschillende bezoekers begint eigenlijk al buiten de website zelf, via Google. Vóórdat men überhaupt een voet over de drempel gezet heeft. Voor de website betekent dit dat het antwoord op vragen ook via Google goed vindbaar moet zijn. Wat daar zeker aan bijdraagt is een website die de gebruikers centraal stelt. Dus gebruik maakt van vraag-antwoordmodellen en korte en heldere toelichting geeft op vragen over producten en diensten. Daarbij dient de website niet zozeer uit te stallen wat de instelling te bieden heeft. In plaats daarvan ga je direct in op vragen die bij een bezoeker spelen. En de beste manier om er achter te komen wat die bezoeker precies wil en welke vragen hij heeft? Gewoon vragen. De werkwijze van a&m impact omvat meestal interviews met de beoogde gebruikers van een product. Zo krijg je het beste in beeld op welke behoeften je moet inspelen.

Zelden heb je maar met één doelgroep te maken. Voor de verschillende doelgroepen zijn concrete antwoorden op al even concrete vragen zeer wenselijk. Laat – in de gehandicaptenzorg – zien hoe er met verschillende handicaps wordt omgegaan en hoe er maatwerk geleverd wordt. Hoe cliënten een bij hun passend zorgaanbod krijgen. Maar ook welke mogelijkheden er zijn qua dagbesteding. Dit zijn vragen waarmee met name familie van (potentiële) cliënten zit.

Duidelijk en drempelvrij

Elke website moet toegankelijk en drempelvrij zijn. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder wanneer een deel van de doelgroep een beperking heeft. Voor het drempelvrij maken van websites zijn er richtlijnen die door a&m impact dan ook worden toegepast. Daarbij is het belangrijk dat die richtlijn niet zozeer als checklist gebruikt wordt, maar dat er echt wordt gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep(en). Functionaliteiten die in ieder geval horen bij een drempelvrije website zijn een voorleesfunctie en de mogelijkheid om tekst te vergroten. Maar denk ook aan iets als een tone-of-voice die past bij de doelgroep die met dat stuk tekst wordt aangesproken.

Onderdeel van een toegankelijke website is ook zogeheten responsive design. Daarmee wordt toegankelijkheid via mobiele apparaten bedoeld. Daarop voortbordurend past a&m impact ook zogeheten liquid design toe. Bij deze manier van ontwerpen vormt het beeld zich niet alleen automatisch naar de grootte van het scherm waarop het geladen wordt. Ook de getoonde inhoud is van een specifieke gebruiker afhankelijk. De website onthoudt de voorkeuren en interesses van een bepaalde bezoeker. Wanneer die bezoeker terugkeert, ziet deze content die daarop aansluit.

Veiligheid

Tot slot is er iets dat steeds belangrijker wordt bij het ontwerp van websites en andere digitale omgevingen: veiligheid. Databeveiliging om precies te zijn. Steeds meer gevoelige, persoonlijke data wordt online verwerkt. Op de website van een zorginstelling is dat zeker niet anders. Het goed implementeren van de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens (waar per medio 2018 op gehandhaafd wordt) is bij a&m impact in goede handen. Wij doen dit op basis van de ISO 27001 richtlijn.

Meer weten over websites in de gehandicaptenzorg? Ik vertel je er graag meer over. Stuur mij een bericht via LinkedIn, via t.dellepoort@am-impact.nl of bel 0314 368 160. Je kunt natuurlijk ook alvast onze portfolio bekijken om te zien wat wij voor andere instellingen, zoals Aveleijn, gerealiseerd hebben.‹ Terug naar het overzicht