De bouwtekening van een website: Wireframes

Wanneer gebruiken we een wireframe?

Bij a&m impact proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium de verwachtingen, wensen en eisen van de klant zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Naast goede intakegesprekken maken we steeds vaker gebruik van wireframes (ook wel interactiemodel genoemd). Een wireframe is een visueel hulpmiddel en kan gezien worden als de bouwtekening van de te ontwikkelen website, webapplicatie of webshop. Met behulp van een wireframe kan men snel een grafische weergave maken van de navigatie, indeling en inhoud, zonder al te veel in te gaan op het uiteindelijke design. We willen namelijk niet dat de ontwerpers zich heel erg geremd voelen in hun creativiteit door een wireframe.

Wat zit er in een wireframe?

Zodra de doelstellingen van de site duidelijk zijn kunnen we bepalen of het zinvol is om hier een wireframe voor te maken. Voor met name wat complexere user-interfaces of zaken waar een bepaalde workflow van toepassing is is het zinvol om een wireframe te maken. Onze klant geeft het snel een goed beeld van welke onderdelen er allemaal op de site komen en wat de globale indeling is. Zo is het eenvoudig inzichtelijk of dit door de bezoeker van de site ook als logisch ervaren wordt en of er nog bepaalde onderdelen ontbreken. Op die manier kunnen wij weer snel een concept toetsen en waar nodig bijschaven. Zodra het wireframe helemaal akkoord is gaat het naar de vormgevers. Met een minimale overdracht is voor hen inzichtelijk wat de bedoeling is en kunnen zich helemaal uitleven op het grafische ontwerp

Handige tools voor het maken van een wireframe

Hoewel de ouderwetse pen en papier voor wireframen nog steeds prima voldoen, zijn er ook verschillende (online) tools om snel een wireframe te maken. De voorkeuren binnen a&m impact liggen nogal uiteen. Sommigen zweren bij het gebruik van Excel om een wireframe te maken, terwijl anderen weer tooling gebruiken zoals SketchFlow, Balsamiq, Iplotz of MockFlow. Heb je zelf goede ervaringen met bepaalde tooling dan horen we het graag.‹ Terug naar het overzicht