Maatwerk webdevelopment

Met webdevelopment maken wij maatwerk online software en webapplicaties. Vaak weet je als organisatie niet eens dat internet ingezet kan worden als oplossing voor je probleem. Daarom adviseren we je altijd om even contact met ons op te nemen. Hieronder zie je enkele toepassingen van online software, die ons bureau ontwikkeld heeft.

Reserveringen applicatie

Een andere wens kan zijn dat je bijvoorbeeld je (potentiële) klanten eenvoudig via het internet iets wilt laten reserveren of zich aan laten melden. Denk hierbij aan het reserveren van diensten/ruimtes, aanmelden bij evenementen en workshops, uitlenen van boeken/artikelen etc. Dit wil je graag zo snel en toegankelijk (24x7 via internet) mogelijk. In dit geval kan een reserveringen applicatie een goede oplossing voor je zijn.

Projectmanagement applicatie

Het op een centrale plek beheren van al je projectinformatie, kan een soms crime zijn. Veel medewerkers en externe organisaties (leveranciers, partners etc.) zijn betrokken bij je projecten en dienen (een deel van) deze informatie snel en gebruikersvriendelijk te kunnen raadplegen. Je wilt niet dat medewerkers onnodige/dubbele handelingen uit hoeven te voeren. Ook wil je dat data uit andere bestaande systemen gekoppeld worden. In dit geval kan een projectmanagement applicatie een goede oplossing voor je zijn.

Sociaal intranet 2.0

Als organisatie wil je dat je medewerkers goed en efficiënt samenwerken. Dit kan alleen wanneer er onderling goed gecommuniceerd wordt. Medewerkers zijn websites zoals Facebook en LinkedIn gewend. Laat daarom een sociaal intranet 2.0 maken, waarmee ze ideeën, kennis en informatie met elkaar kunnen delen!

Ook de betrokkenheid met de organisatie is van belang. Hoe meer een medewerker zich betrokken voelt, hoe meer diegene voor de organisatie zal betekenen. Zorg er ook voor dat leidinggevende personen op het sociale intranet aanwezig en benaderbaar zijn.

Lees meer over sociaal intranet 2.0...

Document management applicatie

Iedere organisatie heeft digitale documenten. Vindt je dat je in jouw organisatie te vaak onnodig lang bezig bent met het zoeken naar een bepaald document? Of kost het delen van documenten met externe personen teveel moeite? Of wil je graag kunnen zien welke documenten er zijn gewijzigd en door wie? Dan kan een document management applicatie een geschikte oplossing voor je zijn. Dit kan op een fraaie wijze geïntegreerd worden in je intranet en extranet.

Enquête applicatie

Feedback is belangrijke input voor je als organisatie. Dit kan feedback van bijvoorbeeld je klanten, medewerkers, leveranciers of partners zijn. Denk hierbij aan klanttevredenheidsonderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, marktonderzoeken etc.Je wilt in eigen beheer enquêtes snel, gebruikersvriendelijk en op ad-hoc basis uit kunnen voeren. Maar je wilt het wel in je eigen huisstijl en via het internet verstuurd hebben. Tevens wil je voldoende rapportagemogelijkheden hebben, om die gegevens te genereren waar jij naar opzoek bent. In dit geval kan een enquête applicatie een goede oplossing voor je zijn.

Planning applicatie

Planningen van medewerkers, machines en artikelen kunnen een lastig karwei voor je zijn. Dit wil je graag op een overzichtelijke en intuïtieve wijze beheren en delen. Waarschijnlijk wil je ook dat medewerkers hier gegevens aan toe voegen. Om niet uit te lopen op je planning, wil je graag dat eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en gecommuniceerd. Denk hierbij aan projectenplanningen, vakantieplanningen, personeelsplanningen etc. In dit geval kan een reserveringen applicatie een goede oplossing voor je zijn.

PE (Permanent Education) software/applicatie

PE (Permanente Educatie) is in onze snel veranderende wereld niet meer weg te denken. Iedere professional die de bestaande marktpositie wil behouden of verbeteren zal de eigen kennis en vaardigheden op peil moet houden. Opdrachtgevers, verzekeraars van beroepsaansprakelijkheid, financiers en banken, branche- en sectorale organisaties stellen PE verplicht en willen inzicht in de gevolgde PE. Wij hebben geavanceerde online software ontwikkeld waarmee professionals en organisaties volledig via het internet het proces van permanente educatie kunnen beheren, inzichtelijk krijgen en toetsbaar maken.

Zie ook www.icr-coachregister.com/software/.

Examination software/applicaties

Om de actuele vakkennis van professionals te beoordelen beschikken wij over software die online examens bij professionals afnemen mogelijk maakt. De software maakt u en uw studenten, cursisten, leden of medewerkers tijds- en locatie onafhankelijk. Alle examens kunnen 24/7 en overal ter wereld online worden afgenomen. U beheert zelf de itembank. De itembank bestaat uit eind- en toetstermen gekoppeld aan vragen of opdrachten. De software is zo ontwikkeld dat de kans op examenfraude is geminimaliseerd.

Zie ook www.icr-coachregister.com/software/.‹ Terug naar het overzicht